محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس NM1-125H/3P50

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۶,۱۵۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس NM1-125H/3P63

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۶,۱۵۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس NM1-125H/3P80

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۶,۱۵۰,۰۰۰ریال

کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس NM1-125H/3P100

۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
۶,۱۵۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها