فیوز مینیاتوری تک فاز

محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر

۲۵۰,۰۰۰ریال
۲۴۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر

۲۵۰,۰۰۰ریال
۲۴۰,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر(NSC)

۲۴۵,۰۰۰ریال
۲۳۵,۰۰۰ریال

فیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر

۴۴۲,۰۰۰ریال
۴۲۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها