محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

ترمینال توزیع دو پل 40 آمپر(FJ-217/40B)

۱,۴۲۸,۰۰۰ریال
۱,۲۸۵,۲۰۰ریال

ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 100 آمپر(FJ-215/100B)

۱,۲۷۴,۰۰۰ریال
۱,۱۴۶,۶۰۰ریال

ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر(FJ-215/125BE)

۱,۲۷۴,۰۰۰ریال
۱,۱۴۶,۶۰۰ریال

ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر(FJ-207/125B)

۱,۱۲۲,۰۰۰ریال
۱,۰۰۹,۸۰۰ریال

دسته بندی ها