محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

کنتاکتور 185آمپر(NC2-185)

۳۸,۳۲۹,۵۰۰ریال

کنتاکتور 225آمپر(NC2-225)

۴۱,۷۶۱,۵۰۰ریال

کنتاکتور 265آمپر(NC2-265)

۴۹,۶۹۸,۰۰۰ریال

کنتاکتور 330آمپر(NC2-330)

۶۵,۹۴۵,۰۰۰ریال

دسته بندی ها