اقلام موجود دیجی صنعت کالا

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ترمینال توزیع باس بار
    ترمینال توزیع دو پل
    ترمینال توزیع دو پل 8 پیچ 80 آمپر FJ-208/80B موجود در انبار ۶۰۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 18 پیچ 80 آمپر FJ-218/80B موجود در انبار ۱,۰۴۷,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 100 آمپر FJ-207/100B در انبار موجود نیست ۶۹۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر FJ-207/125BE در انبار موجود نیست ۷۶۵,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 125 آمپر FJ-211/125BE در انبار موجود نیست ۱,۰۲۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 100 آمپر FJ-215/100B در انبار موجود نیست ۱,۸۷۷,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر FJ-215/125B در انبار موجود نیست ۲,۰۶۴,۷۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر FJ-207/125B در انبار موجود نیست ۱,۱۸۴,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 100 آمپر FJ-211/100B موجود در انبار ۱,۰۲۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل
    ترمینال توزیع تک پل 80 آمپر FJ80A موجود در انبار ۵۵۷,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر FJ125A موجود در انبار ۱,۱۳۷,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 160 آمپر FJ160A موجود در انبار ۱,۱۵۹,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر FJ175A موجود در انبار ۲,۲۹۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر FJ250A موجود در انبار ۳,۲۹۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 400 آمپر FJ400A موجود در انبار ۳,۵۰۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر FJ500A موجود در انبار ۳,۷۳۳,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر دو پیچ FJ125A-1P موجود در انبار ۷۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ FJ250A-1P موجود در انبار ۲,۶۸۸,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ محافظ دار FJ250AL موجود در انبار ۲,۲۲۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع سه پل
    ترمینال توزیع 3 پل 21 پیچ 175 آمپر FJ175A-3P موجود در انبار ۳,۷۰۹,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 3 پل با نول 125 آمپر FJ125A-3P+N موجود در انبار ۲,۸۹۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توریع چهار پل (مخصوص سه فاز همراه با نول)
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر FJ-413/40B در انبار موجود نیست ۲,۵۷۴,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 8 پیچ 80 آمپر FJ-408/80B موجود در انبار ۱,۰۶۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 80 آمپر FJ-413/80B موجود در انبار ۱,۶۰۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر FJ-407/125BE موجود در انبار ۱,۳۴۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر FJ-411/125BE در انبار موجود نیست ۲,۰۸۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر FJ-415/125BE موجود در انبار ۲,۶۴۲,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر FJ-412/160BH موجود در انبار ۵,۸۴۲,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 15 پیچ 100 آمپر FJ-415/100B در انبار موجود نیست ۳۱۴,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر FJ-407/125B موجود در انبار ۲۵,۹۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 11 پیچ 100 آمپر FJ-411/100B موجود در انبار ۲۷,۲۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر FJ-412/160B در انبار موجود نیست ۲۷۴,۰۰۰ریال
    ترمینال فشاری
    ترمینال چاقویی کانکتور 2 پل FJ-402 موجود در انبار ۳۵,۰۰۰ریال
    ترمینال چاقویی یا اهرمی 3 پل FJ-403 موجود در انبار ۴۳,۰۰۰ریال
    کانکتور 5 پل اهرمی FJ-405 موجود در انبار ۶۵,۰۰۰ریال
    شینه ارت و نول
    شینه نول 6 پیچ FKG2-06L موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ کاور دار FKG10L-A موجود در انبار ۲۱۴,۰۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ FKG2-08S موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ FKG2-12S در انبار موجود نیست ۱۵۵,۰۰۰ریال
    شینه نول 14 پیچ FKG2-14S موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰ریال
    شینه ارت 10پیچ کاور دار FKG10L-AD در انبار موجود نیست ۲۲۴,۰۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ FKG2-08L موجود در انبار ۲۱۳,۰۰۰ریال
    شینه ارت 12 پیچ کاور دار FKG12L-AD در انبار موجود نیست ۲۶۵,۰۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ FKG2-10L موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ FKG2-12L موجود در انبار ۲۸۷,۰۰۰ریال
    شینه نول 14 پیچ FKG2-14L موجود در انبار ۳۲۵,۰۰۰ریال
    شینه نول 18 پیچ FKG2-18L موجود در انبار ۳۹۸,۰۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ FKG2-06S موجود در انبار ۹۷,۰۰۰ریال
    شینه نول4 پیچ کاور دار FKG04L-A موجود در انبار ۱۰۶,۷۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ FKG2-10S موجود در انبار ۱۳۷,۰۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ کاور دار FKG08L-A موجود در انبار ۱۷۴,۰۰۰ریال
    شینه نول 18 پیچ FKG2-18S موجود در انبار ۲۱۴,۰۰۰ریال
    شینه ارت 4 پیچ کاور دار FKG04L-AD موجود در انبار ۱۰۳,۰۰۰ریال
    شینه ارت 6 پیچ کاور دار FKG06L-AD موجود در انبار ۱۴۲,۰۰۰ریال
    شینه ارت 8 پیچ کاور دار FKG08L-AD موجود در انبار ۱۸۳,۰۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ کاور دار FKG06L-A در انبار موجود نیست ۱۷۴,۰۰۰ریال
    ترمینال باس بار
    ترمینال باس بار
فیوز مینیاتوری تک فاز
    محصولات شرکت CHINT
    فیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰ریال
    قاب مینیاتوری تک فاز ویکو موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر موجود در انبار ۴۱۲,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر موجود در انبار ۴۱۲,۰۰۰ریال
    فیوز محافظ جان تک پل+نول32 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-32A) موجود در انبار ۲,۵۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز محافظ جان تک پل+نول 25 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-25A) موجود در انبار ۲,۵۳۵,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر NSC موجود در انبار ۴۰۶,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر NSC موجود در انبار ۴۰۶,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز10آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز32 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز50آمپر NSC موجود در انبار ۴۴۶,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر NSC موجود در انبار ۴۴۶,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز
    محصولات شرکت CHINT
    فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر موجود در انبار ۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر موجود در انبار ۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر موجود در انبار ۳,۷۱۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر موجود در انبار ۴,۵۴۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 100 آمپر موجود در انبار ۳,۸۷۰,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۲۹۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۳۷۲,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۳۷۲,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز100 آمپر موجود در انبار ۳,۶۷۶,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز125 آمپر موجود در انبار ۴,۳۱۳,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی
شماره ترمینال سایز 2.5 zb5 در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 2.5 FJ3N موجود در انبار ۳۰,۳۸۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ5N 4 موجود در انبار ۴۳,۸۶۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ6N 6 موجود در انبار ۵۷,۰۹۰ریال
ترمینال ریلی سایز 10 FJ10N موجود در انبار ۶۹,۲۸۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ16N 16 موجود در انبار ۱۳۴,۸۴۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ35NE 35 موجود در انبار ۲۷۸,۶۳۰ریال
ترمینال ریلی سایز 50 FJ50 موجود در انبار ۴۶۸,۲۹۰ریال
ترمینال ریلی سایز 70 FJ70 موجود در انبار ۶۱۶,۸۳۰ریال
ترمینال ریلی سایز 95 FJ95 موجود در انبار ۱,۱۹۲,۸۷۰ریال
ترمینال ریلی سایز 150 FJ150 در انبار موجود نیست ۲,۲۷۶,۶۳۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 2.5 FJ2.5B/D موجود در انبار ۱۳۰,۱۴۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 4 FJ5N/D موجود در انبار ۱۶۳,۶۲۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 6FJ6N/D موجود در انبار ۱۸۵,۸۵۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 10 FJ10N/D موجود در انبار ۲۰۹,۶۴۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 16 FJ16N/D در انبار موجود نیست ۲۷۹,۸۹۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 35 FJ35NL/D در انبار موجود نیست ۴۴۷,۳۸۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 50 FJ50/D در انبار موجود نیست ۱,۵۶۰,۹۳۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 70 FJ70/ND در انبار موجود نیست ۲,۹۱۲,۱۵۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 95 FJ95/D در انبار موجود نیست ۳,۶۵۸,۰۵۰ریال
بست انتهایی E/FJ موجود در انبار ۲۹,۰۴۰ریال
بست انتهای فنری(E/117) موجود در انبار ۲۵,۱۹۰ریال
ترمینال فیوز خور دارای نشان گر FJ-5HESI LED در انبار موجود نیست ۲۸۶,۵۰۰ریال
ترمینال فیوز خورFJ-4HESI موجود در انبار ۲۴۶,۵۲۰ریال
جمپر ترمینال 4 ریلی FBI10-6 در انبار موجود نیست ۳۰۸,۱۰۰ریال
جمپر ترمینال ریلی 2.5 FBRN 10-5N در انبار موجود نیست ۲۹۴,۶۰۰ریال
جمپر ترمینال ریلی EBL10-5 در انبار موجود نیست ۲۹۴,۶۰۰ریال
جمپر ترمینال 6 FBI10-8 در انبار موجود نیست ۳۲۷,۹۰۰ریال
جمپر ترمینال 10 FBI10-10 در انبار موجود نیست ۳۴۷,۱۰۰ریال
جمپر ترمینال ریلی سایز 16 FBI10-12 در انبار موجود نیست ۶۹۷,۰۰۰ریال
جمپر ترمینال 35 FBI10-15 در انبار موجود نیست ۶۶۱,۰۸۰ریال
بی متال
    محصولات شرکت CHINT
    بی متال 1 تا 1.6 آمپر NR 2-25 G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 1.6 تا 2.5 NR 2-25 G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 2.5 تا 4 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال4 الی 6 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 5.5 تا 8 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 7 تا 10آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 9 تا 13 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 63 تا 80 آمپرNR2-93G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 12 تا 18 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 80 تا 93 آمپر NR2-93G موجود در انبار ۵,۱۶۰,۰۰۰ریال
    بی متال 80 تا 125 آمپر NR2-93G موجود در انبار ۱,۵۰۷,۰۰۰ریال
    بی متال17 تا 25 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 125 تا 200 آمپر NR2-200G موجود در انبار ۱۶,۴۱۰,۰۰۰ریال
    بی متال 37 تا 50 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
    بی متال 48 تا 65 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
    بی متال 55 تا 70 آمپر NR2-93G موجود در انبار ۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    بی متال 1 الی1.7 NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 1.6 الی 2.5 NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 2.5 الی 4 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 4 الی 6 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 5.5 الی 8 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 7 الی 10 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 9 الی 13 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 12 الی 18 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 16 الی 24 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 0.1 الی 0.16 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 0.16 الی 0.25 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 23 الی 32 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
    بی متال 0.25 الی 0.4 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 0.4 الی 0.63 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 30 الی 40 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
    بی متال 0.63 الی 1 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 37 الی 50 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
    بی متال 48 الی 68 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
    بی متال 63 الی 80 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
    بی متال 80 الی 95 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
کابلشو و لوازم جانبی
کابلشو مسی سایز 10 سوراخ 6 موجود در انبار ۲۶,۴۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 10 سوراخ 8 موجود در انبار ۲۶,۴۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 16 سوراخ8 موجود در انبار ۳۷,۴۰۰ریال
کابلشو مسی سایز25سوراخ 8 موجود در انبار ۶۱,۶۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 35 سوراخ10 موجود در انبار ۱۰۳,۴۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 50 سوراخ 10 موجود در انبار ۱۵۵,۱۰۰ریال
پایه ریل موجود در انبار ۵۵,۰۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 70 سوراخ 12 موجود در انبار ۲۲۶,۶۰۰ریال
کابلشو مسی سایز95 سوراخ 12 موجود در انبار ۲۵۷,۴۱۱ریال
کابلشو مسی سایز 120 سوراخ 12 موجود در انبار ۳۰۳,۶۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 150سوراخ 12 موجود در انبار ۳۷۹,۵۰۰ریال
کابلشو مسی سایز185 سوراخ 16 موجود در انبار ۵۲۶,۹۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 240 سوراخ 16 موجود در انبار ۷۲۴,۹۰۰ریال
کابلشو مسی سایز 300 سوراخ 20 موجود در انبار ۱,۰۵۳,۸۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 16 سوراخ12 موجود در انبار ۱۸۲,۶۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 25 سوراخ12 موجود در انبار ۱۸۲,۶۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز35سوراخ12 موجود در انبار ۲۵۹,۶۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 50 سوراخ12 موجود در انبار ۳۱۰,۲۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز70سوراخ12 در انبار موجود نیست ۳۴۷,۶۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 95 سوراخ12 موجود در انبار ۴۲۵,۷۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 120 سوراخ12 موجود در انبار ۴۹۲,۸۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 150 سوراخ12 موجود در انبار ۶۴۷,۹۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز185سوراخ12 موجود در انبار ۷۹۳,۱۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 240 سوراخ12 موجود در انبار ۹۹۵,۵۰۰ریال
کابلشو بیمتال DTL2 سایز 300 سوراخ12 موجود در انبار ۱,۱۳۸,۵۰۰ریال
رابط بیمتال GTLسایز 10-16 موجود در انبار ۱۶۳,۳۵۰ریال
رابط بیمتالGTLسایز16-25 موجود در انبار ۱۶۳,۳۵۰ریال
رابط بیمتال GTL سایز25-35 موجود در انبار ۲۳۳,۲۰۰ریال
رابط بیمتال GTL سای35-50 موجود در انبار ۲۷۸,۳۰۰ریال
رابط بیمتالGTL سایز50-70 موجود در انبار ۳۴۰,۰۰۰ریال
سیم و کابل
سیم برق افشان 0.75*1 مسی الوان موجود در انبار ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 1*1 مسی الوان موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 1.5*1 مسی الوان موجود در انبار ۳,۶۶۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 4*1 مسی الوان موجود در انبار ۹۰,۸۲۰ریال
سیم برق افشان 6*1 مسی الوان موجود در انبار ۱۳۵,۸۵۰ریال
سیم برق افشان 10*1 مسی الوان موجود در انبار ۲۴۴,۱۵۰ریال
سیم برق افشان 16*1 مسی الوان موجود در انبار ۳۷۸,۸۶۰ریال
سیم برق کیسه ای 1*2 الوان زنجان موجود در انبار ۶۰,۸۰۰ریال
سیم برق کیسه ای1.5*2 الوان زنجان موجود در انبار ۸۲,۴۶۰ریال
سیم برق کیسه ای 2.5*2 الوان زنجان موجود در انبار ۱۲۰,۶۵۰ریال
کابل برق افشان1*2 الوان زنجان موجود در انبار ۶۵,۵۵۰ریال
کابل برق افشان 1.5*2 الوان زنجان موجود در انبار ۹۰,۷۲۵ریال
کابل برق افشان 2.5*2 الوان زنجان موجود در انبار ۱۴۴,۴۰۰ریال
کابل برق افشان 4*2 الوان زنجان موجود در انبار ۲۲۲,۳۰۰ریال
کابل برق افشان 1*3 الوان زنجان موجود در انبار ۹۱,۶۷۵ریال
کابل برق افشان 1.5*3 الوان زنجان موجود در انبار ۱۲۷,۳۰۰ریال
کابل برق افشان2.5*3 الوان زنجان موجود در انبار ۲۰۳,۳۰۰ریال
کابل برق افشان 4*3 الوان زنجان موجود در انبار ۳۲۱,۱۰۰ریال
کابل برق افشان 6*3 الوان زنجان موجود در انبار ۴۵۷,۹۰۰ریال
کابل برق افشان 10*3 الوان زنجان موجود در انبار ۷۹۸,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1*4 الوان زنجان موجود در انبار ۱۲۰,۶۵۰ریال
کابل برق افشان 1.5*4 الوان زنجان موجود در انبار ۱۶۳,۴۰۰ریال
کابل برق افشان 2.5*4 الوان زنجان موجود در انبار ۲۶۶,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 4*4 الوان زنجان موجود در انبار ۴۱۳,۲۵۰ریال
کابل برق افشان 6*4 الوان زنجان موجود در انبار ۶۱۲,۷۵۰ریال
کابل افشان 1.5*5 الوان زنجان موجود در انبار ۲۰۹,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 2.5*5 الوان زنجان موجود در انبار ۳۳۴,۴۰۰ریال
کابل برق افشان 6*5 الوان زنجان موجود در انبار ۷۶۹,۵۰۰ریال
سیم برق افشان 0.5*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۸,۹۳۰ریال
سیم افشان برق 25*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۳۵۷,۲۰۰ریال
سیم برق مفتولی 16*1 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۴۳,۲۰۰ریال
سیم برق مفتولی25*1 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۶۱,۰۰۰ریال
سیم برق مفتولی 35*1 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵۲۰,۱۲۵ریال
سیم برق بند تخت نایلونی0.5*2الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۶,۹۱۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی 0.75*2الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۴,۳۲۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی 1*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۳,۲۵۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی 1.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۴۹,۱۱۵ریال
سیم برق کیسه ای 0.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۰,۴۲۵ریال
سیم برق کیسه ای 0.75*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۷,۵۵۰ریال
سیم برق کیسه ای 4*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۲۲,۵۵۰ریال
کابل برق افشان 6*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۹۹,۵۰۰ریال
کابل برق افشان 10*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۳۴,۴۰۰ریال
کابل برق افشان 0.75*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۴۲,۲۷۵ریال
کابل برق افشان 10*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۶۳۶,۵۰۰ریال
کابل افشان 1*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۹۶,۹۰۰ریال
کابل برق افشان 10*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۸۰۳,۷۰۰ریال
کابل برق افشان 4*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۲۳,۰۰۰ریال
کابل افشان 16*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۹۹۲,۷۵۰ریال
کابل برق مفتولی 2.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۹۴,۵۲۵ریال
کابل برق مفتولی 4*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۴۷,۲۵۰ریال
کابل برق مفتولی 6*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۰۹,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 10*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۵۷,۲۰۰ریال
کابل برق مفتولی 4*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۰۶,۱۵۰ریال
کابل برق مفتولی 6*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۰۱,۱۵۰ریال
کابل برق مفتولی 10*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵۱۳,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 10*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۶۱,۵۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۱۳,۷۵۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16+25*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۸۵,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16+35*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۶۲,۹۰۰ریال
کابل کین گراند در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 2.5*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۷۸,۶۰۰ریال
کابل برق مفتولی 4*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۷۳,۶۰۰ریال
کابل برق مفتولی 6*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۹۷,۱۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 10*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۶۵۸,۳۵۰ریال
کابل برق مفتول مسی 16*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱,۰۴۵,۰۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 16+25*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱,۴۵۱,۶۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 16+35*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱,۸۷۰,۵۵۰ریال
کابل برق آلومنیومی 10*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۹۳,۱۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۲۸,۲۵۰ریال
کابل برق آلومنیومی 25*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۹۴,۷۵۰ریال
کابل برق افشان 0.75*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۲,۳۰۰ریال
کلید اتوماتیک
    محصولات شرکت CHINT
        کلید اتوماتیک تنظیمی
        کلید اتوماتیک تنظیمی50 آمپر NM8-125S/3P50A در انبار موجود نیست ۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی63 آمپر NM8-125S/3P63A در انبار موجود نیست ۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر NM8-125S/3P80A در انبار موجود نیست ۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی100آمپر NM8-125S/3P100A در انبار موجود نیست ۱۰,۷۳۵,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر NM8-125S/3P125A در انبار موجود نیست ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر NM8-125S/3P160A در انبار موجود نیست ۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر NM8-125S/3P250A در انبار موجود نیست ۱۶,۷۱۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک فیکس
        کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس NM1-125H/3P50 در انبار موجود نیست ۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس NM1-125H/3P63 در انبار موجود نیست ۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس NM1-125H/3P80 در انبار موجود نیست ۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس NM1-125H/3P100 در انبار موجود نیست ۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس NM1-125H/3P160 در انبار موجود نیست ۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس NM1-250H/3P200 در انبار موجود نیست ۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس NM1-250S/3P250 در انبار موجود نیست ۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
        کلید اتوماتیک تنظیمی
        کلید اتوماتیک فیکس
    محصولات مرلن
    کلید اتوماتیک16آمپر مرلن ژرن موجود در انبار ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک25آمپر مرلن ژرن موجود در انبار ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی (TERMIC)
    محصولات شرکت CHINT
    کلید حرارتی با دسته گردان0.4 تا0.6 آمپر NS2-25X 0.4-0.63 در انبار موجود نیست ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1 تا 1.6آمپر NS2-25X 1-1.6 موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1.6 تا2.5 آمپر NS2-25X 1.6-2.5 موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان2.5 تا 4 آمپر 4-2.5 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان4 تا 6.6 آمپر 6.3-4 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان6 تا 10آمپر 10-6 NS2-25 موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان9 تا14 آمپر 14-9 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان 13 تا 18آمپر 18-13 GNS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان17 تا 23 آمپر 23-17 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان20 تا 25آمپر 25-20 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر NS2-80B موجود در انبار ۹,۵۵۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر NS2-80B موجود در انبار ۹,۵۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی تیپ کوچک NS2-AU11-1NO+1NC موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی تیپ بزرگ NS2-AU11-1NO+1NC موجود در انبار ۱,۳۷۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی نصب از رو NS2-AE11-1NO+1NC موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    کلید حرارتی با دسته گردان0.25 الی0.16 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.16-0.14 NSC در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.4-0.25 NSC در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.63-0.4 NSC در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1-0.63 NSC در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1.6-1(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان2.5-1.6(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان4-2.5(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان6.3-4(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان10-6(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان14-9(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان18-13(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان23-17(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان25-20(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان32-24(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی فشاری40-25 (NSC) در انبار موجود نیست ۹,۰۷۷,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی فشاری80-56(NSC) موجود در انبار ۹,۰۷۷,۰۰۰ریال
سیگنال ها و شستی ها
    محصولات شرکت CHINT
    کلید فرمان یکطرفه فلزی(NP2-BD21) موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار در انبار موجود نیست ۵۲۵,۰۰۰ریال
    سشتی استپ قارچی موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰ریال
    شستی استارت استپ دوبل موجود در انبار ۵۴۹,۰۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی(NP2-BD33) موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰ریال
    شستی استارت موجود در انبار ۳۲۵,۰۰۰ریال
    سشتی استپ قارچی قفل شو موجود در انبار ۵۳۵,۵۰۰ریال
    شستی استپ موجود در انبار ۳۲۵,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    چراغ سیگنال LED سبز سالزر (PL16-22D-22MM GREEN) موجود در انبار ۱۷۸,۰۰۰ریال
    شستی استارت مشکی سالزر(SA-AA 1NO BLACK) موجود در انبار ۲۲۱,۰۰۰ریال
    شستی استارت سبزسالزر(SA-AA21 1NO GREEN) موجود در انبار ۲۲۱,۰۰۰ریال
    شستی استپ قرمز سالزر(SA22-AA42 1NC RED) موجود در انبار ۲۲۱,۰۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو(SA22-AS542 1NC RED) موجود در انبار ۵۰۷,۰۰۰ریال
    کلید فرمان یکطرفه سالزر (SA22-AD21 1NO) موجود در انبار ۲۸۶,۰۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه سالزر (SA22-AD33 1NO+1NO) موجود در انبار ۳۶۴,۰۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار(SAA22-AW33M1 GREEN 220V) موجود در انبار ۶۴۶,۰۰۰ریال
    شستی استپ چراغ دار(SAA22-AW34M2 RED 220V) موجود در انبار ۶۴۶,۰۰۰ریال
    چراغ سیگنال ماژولار (SA22-AVM3-GREEN220V) در انبار موجود نیست ۴۷۷,۰۰۰ریال
    استارت استپ دوبل سالزر(SAA22-AL8325-1NO+1NC) موجود در انبار ۵۰۷,۰۰۰ریال
    استارت استپ دوبل چراغ دار سالزر(SAA22-AL8465-1NO+1NC) موجود در انبار ۸۸۹,۰۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو سوئیج دار سالزر(SA22-AS142 1NC RED) موجود در انبار ۶۶۸,۰۰۰ریال
    شستی استارت فلزی مشکی سالزر(SA22-BA21-1NO-BLACK) در انبار موجود نیست ۳۱۶,۰۰۰ریال
    شستی استارت فلزی سبز سالزر(SA22-BA31-1NO-GREEN) موجود در انبار ۳۱۶,۰۰۰ریال
    شستی استپ فلزی قرمز سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) موجود در انبار ۳۱۶,۰۰۰ریال
    استپ امرجنسی فلزی ساده سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) موجود در انبار ۴۳۳,۰۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو سالزر (SA22-BS542- 1NC RED) موجود در انبار ۶۸۲,۰۰۰ریال
    کلید فرمان یکطرفه فلزی سالزر (SA22-BD21 1NO) در انبار موجود نیست ۳۵۲,۰۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی سالزر (SA22-AD33-1NO+1NO) در انبار موجود نیست ۴۵۰,۰۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW33M1 GREEN 220V) در انبار موجود نیست ۵۷۵,۰۰۰ریال
    شستی استپ چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW34M2 RED 220V) در انبار موجود نیست ۵۷۵,۰۰۰ریال
    چراغ سیگنال ماژولار سبز فلزی (SA22-BVM3-GREEN-220V) در انبار موجود نیست ۵۶۴,۰۰۰ریال
    استارت استپ دوبل فلزی سالزر(SAA22-BL8325-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۵۳۳,۰۰۰ریال
    استارت استوپ دوبل چراغ دار فلزی سالزر (SA22-BW8465-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۷۲۸,۰۰۰ریال
    کاور ژله ای شستی سالزر ( (IP COVER PUSH BUTTONS(ROND) در انبار موجود نیست ۳۹,۰۰۰ریال
    کاور شستی دوبل سالزر ( IP COVER DOUBLE PUSH BUTTON) در انبار موجود نیست ۵۴,۰۰۰ریال
    کنتاکت بسته شستی سالزر (SA-PBE10NO-GREEN) موجود در انبار ۷۸,۰۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی سالزر (SA22-AD33-1NO+1NO) در انبار موجود نیست ۴۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت بازشستی سالزر (SA-PBE10NC-REED) موجود در انبار ۷۸,۰۰۰ریال
کنتاکتور
    محصولات شرکت CHINT
    تیغه کنتاکتور زیمنس مدل3RT1926-6A موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت NC7-0911 220V موجود در انبار ۱,۷۵۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت NC7-1211 220V موجود در انبار ۱,۸۱۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت NC7-1811 220V موجود در انبار ۲,۲۶۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت NC7-2511 220V موجود در انبار ۲,۴۷۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 32 آمپر 220 ولت NC7-3211 220V موجود در انبار ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت NC1-4011 220V موجود در انبار ۴,۵۷۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 50 آمپر 220 ولت NC1-5011 220V موجود در انبار ۸,۱۷۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت NC1-6511 220V موجود در انبار ۸,۵۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 95 آمپر 220 ولت NC1-9511 220V موجود در انبار ۱۴,۶۴۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوار 220 ولت CJ19-2511 موجود در انبار ۲,۸۶۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 20 کیلو وار 220 ولت CJ19-3211 در انبار موجود نیست ۳۴,۳۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 25 کیلو وار 220 ولت CJ 19-43 موجود در انبار ۴,۶۲۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 30 کیلو وار 220 ولت CJ19-6321 موجود در انبار ۹,۷۳۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 50 کیلووار 220 ولت CJ19-9521 موجود در انبار ۱۳,۲۱۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 115 آمپر 220 ولت NC 2 - 115 موجود در انبار ۱۸,۸۷۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 150 آمپر 220 ولت NC2-150 موجود در انبار ۲۳,۷۱۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 185 آمپر 220 ولت NC2-185 در انبار موجود نیست ۳۴,۸۴۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 225 آمپر 220 ولت NC2-225 در انبار موجود نیست ۳۷,۹۶۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 265 آمپر 220 ولت NC2-265 در انبار موجود نیست ۴۵,۱۸۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 330 آمپر 220 ولت (NC2-330) در انبار موجود نیست ۵۹,۹۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی از بالا F4-22 220V موجود در انبار ۷۲۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی از بالا F4-11 220V موجود در انبار ۴۳۵,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۱,۶۶۷,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۱,۷۲۴,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۲,۱۵۱,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۲,۳۵۱,۰۰۰ریال
    کنتاکتور32 آمپر220 ولت NSC موجود در انبار ۳,۳۲۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۴,۳۴۶,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 50 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۷,۷۶۱,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۸,۱۲۲,۰۰۰ریال
    کنتاکتور80 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۹,۷۹۹,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 95 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۱۳,۹۰۸,۰۰۰ریال
لیمیت سوئیچ
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار(YBLX- ME/ 8104) موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار تنظيمي(YBLX- ME/ 8108) موجود در انبار ۱,۲۹۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه تنظيمي ميله اي(YBLX- ME/ 8107) موجود در انبار ۱,۲۹۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ قرقره فشاري مستقيم(YBLX- ME/ 8112) موجود در انبار ۱,۱۷۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني با نوك پلاستيكي(YBLX- ME/ 8166) در انبار موجود نیست ۹۲۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني تمام فنر(YBLX- ME/ 8101) در انبار موجود نیست ۹۲۰,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ فشاري قرقره دار(YBLX - CK/ M 102) در انبار موجود نیست ۲,۷۴۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه(YBLX - CK/ M115) در انبار موجود نیست ۲,۷۴۵,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ يك طرفه(YBLX - CK/M 121) در انبار موجود نیست ۲,۷۴۵,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 HL) در انبار موجود نیست ۹۲۰,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 BZ) در انبار موجود نیست ۹۲۰,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي دسته بلند(YBLXW- 6 / 11 CL) در انبار موجود نیست ۸۷۰,۰۰۰ریال
تایمرها و رله های حفاظتی
کنترل بار28الی52آمپرصانت موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
کنترل بار 12الی20 صانت در انبار موجود نیست ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
تایمر 0الی60 ثانیه صانت در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
تایمرتایمر 0الی30ثانیه صانت در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
لوازم اندازه گیری
مولتی متر تابلویی صانت در انبار موجود نیست ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
ولت متر تابلویی صانت موجود در انبار ۲,۳۱۰,۰۰۰ریال
آمپر متر تابلویی صانت موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی
بست کمربندی 10 سانتی متری عرض 2.5 میلیمتر NSC موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 15 سانتی متری عرض 2.5 میلیمتر NSC موجود در انبار ۷۷,۸۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 2.5 میلیمتر NSC موجود در انبار ۱۱۲,۰۰۰ریال
بست کمربندی 15 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۱۳۳,۴۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۱۶۶,۷۰۰ریال
بست کمربندی 25 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۱۹۷,۸۰۰ریال
بست کمربندی 30 سانتی متری عرض 3.6 میلیمترNSC در انبار موجود نیست ۲۱۱,۱۰۰ریال
بست کمربندی 37 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۲۷۴,۴۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۲۹۰,۷۰۰ریال
بست کمربندی 25 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۳۳۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 30 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۳۴۸,۹۰۰ریال
بست کمربندی 35 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 40 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۵۴۳,۹۰۰ریال
بست کمربندی 45 سانتی عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۷۳۸,۲۰۰ریال
بست کمربندی 50 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۸۶۰,۳۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۵۳۱,۵۰۰ریال
بست کمربندی 30 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 40 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۸۲۲,۵۰۰ریال
بست کمربندی 55 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۲۳,۵۰۰ریال
لوازم هشدار دهنده
فن و دریچه فن تابلویی
دریچه فن(106*106)سالزر(ZL-801) در انبار موجود نیست ۵۰۰,۵۰۰ریال
دریچه فن(116*116)سالزر(ZL-802) در انبار موجود نیست ۵۰۰,۵۰۰ریال
دریچه فن(148.5*148.5)سالزر(ZL-803) در انبار موجود نیست ۶۸۰,۹۰۰ریال
دریچه فن(204*204)سالزر(ZL-804) در انبار موجود نیست ۱,۱۶۰,۵۰۰ریال
دریچه فن(255*255)سالزر(ZL-805) در انبار موجود نیست ۱,۶۸۱,۹۰۰ریال
دریچه فن(320*320)سالزر(ZL-806) در انبار موجود نیست ۲,۶۲۲,۴۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(204*204)سالزر (CT-205) در انبار موجود نیست ۱,۴۰۱,۴۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(255*255)سالزر (CT256) در انبار موجود نیست ۲,۰۲۲,۹۰۰ریال
ترموستات فن0تا60 درجه(KTS011) در انبار موجود نیست ۶۷۱,۰۰۰ریال
ترموستات هیتر 0تا60 درجه(KTO011) در انبار موجود نیست ۶۷۱,۰۰۰ریال
ترموستات هیتر -فن0تا60 درجه(ZR011) در انبار موجود نیست ۱,۵۶۲,۰۰۰ریال
ترموستات اتاقی20-تا60 درجه(NTL8000) در انبار موجود نیست ۲,۲۰۳,۳۰۰ریال
هایگرواستارت( رطوبت سنج) در انبار موجود نیست ۳,۸۰۳,۸۰۰ریال
کلید و پریز (صنعتی)
پریز ریلی NSC موجود در انبار ۲۵۹,۰۰۰ریال
محصولات بانک خازنی
اسکلت فلزی تابلو برق