اقلام موجود دیجی صنعت کالا

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

ترمینال توزیع باس بار
    ترمینال توزیع دو پل
    ترمینال توزیع دو پل هفت پیچ 40 آمپر FJ-217/40B در انبار موجود نیست ۱,۵۰۷,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 8 پیچ 80 آمپر FJ-208/80B موجود در انبار ۶۰۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 18 پیچ 80 آمپر FJ-218/80B موجود در انبار ۱,۰۴۷,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 100 آمپر FJ-207/100B موجود در انبار ۶۵۹,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر FJ-207/125BE در انبار موجود نیست ۵۹۳,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 125 آمپر FJ-211/125BE در انبار موجود نیست ۱,۰۲۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 100 آمپر FJ-215/100B موجود در انبار ۱,۲۷۴,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 15 پیچ 125 آمپر FJ-215/125BE در انبار موجود نیست ۱,۱۴۶,۶۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 7 پیچ 125 آمپر FJ-207/125B در انبار موجود نیست ۱,۱۸۴,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع دو پل 11 پیچ 100 آمپر FJ-211/100B موجود در انبار ۱,۰۲۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل
    ترمینال توزیع تک پل 80 آمپر FJ80A موجود در انبار ۵۵۷,۱۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر FJ125A موجود در انبار ۱,۱۳۷,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 160 آمپر FJ160A موجود در انبار ۱,۱۵۹,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 175 آمپر FJ175A موجود در انبار ۲,۲۹۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر FJ250A موجود در انبار ۳,۲۹۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 400 آمپر FJ400A موجود در انبار ۳,۵۰۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 500 آمپر FJ500A موجود در انبار ۳,۷۳۳,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 125 آمپر دو پیچ FJ125A-1P موجود در انبار ۷۲۰,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ FJ250A-1P موجود در انبار ۲,۶۸۸,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع تک پل 250 آمپر دو پیچ محافظ دار FJ250AL موجود در انبار ۲,۲۲۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع سه پل
    ترمینال توزیع 3 پل 21 پیچ 175 آمپر FJ175A-3P موجود در انبار ۳,۷۰۹,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 3 پل با نول 125 آمپر FJ125A-3P+N موجود در انبار ۲,۸۹۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توریع چهار پل (مخصوص سه فاز همراه با نول)
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 40 آمپر FJ-413/40B در انبار موجود نیست ۲,۵۷۴,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 8 پیچ 80 آمپر FJ-408/80B موجود در انبار ۱,۰۶۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 13 پیچ 80 آمپر FJ-413/80B موجود در انبار ۱,۶۰۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر FJ-407/125BE موجود در انبار ۱,۳۴۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر FJ-411/125BE در انبار موجود نیست ۲,۰۸۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر FJ-415/125BE موجود در انبار ۲,۶۴۲,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر FJ-412/160BH موجود در انبار ۵,۸۴۲,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 15 پیچ 100 آمپر FJ-415/100B موجود در انبار ۲,۶۴۲,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل7 پیچ 125 آمپر FJ-407/125B موجود در انبار ۲,۵۹۶,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 7 پیچ 100 آمپرFJ-407/100B موجود در انبار ۱,۳۴۵,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل12 پیچ 160 آمپر FJ-412/160B موجود در انبار ۵,۸۴۲,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل11 پیچ 125 آمپر FJ-411/125B در انبار موجود نیست ۳,۴۰۷,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل15 پیچ 125 آمپر FJ-415/125B موجود در انبار ۴,۲۴۱,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 18 پیچ 80 آمپر FJ-418/80B موجود در انبار ۲,۰۱۸,۰۰۰ریال
    ترمینال توزیع 4 پل 11 پیچ 100 آمپر FJ-411/100B موجود در انبار ۲,۰۸۶,۰۰۰ریال
    ترمینال فشاری
    ترمینال چاقویی کانکتور 2 پل FJ-402 موجود در انبار ۳۵,۰۰۰ریال
    ترمینال چاقویی یا اهرمی 3 پل FJ-403 موجود در انبار ۴۳,۰۰۰ریال
    کانکتور 5 پل اهرمی FJ-405 موجود در انبار ۶۵,۰۰۰ریال
    شینه ارت و نول
    شینه نول 6 پیچ FKG2-06L موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ کاور دار FKG10L-A موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ FKG2-08S موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ FKG2-12S در انبار موجود نیست ۱۵۵,۰۰۰ریال
    شینه نول 14 پیچ FKG2-14S موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰ریال
    شینه ارت 10پیچ کاور دار FKG10L-AD در انبار موجود نیست ۲۲۴,۰۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ FKG2-08L موجود در انبار ۲۱۳,۰۰۰ریال
    شینه ارت 12 پیچ کاور دار FKG12L-AD در انبار موجود نیست ۲۶۵,۰۰۰ریال
    شینه نول 10 پیچ FKG2-10L موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    شینه نول 12 پیچ FKG2-12L موجود در انبار ۲۸۷,۰۰۰ریال
    شینه نول 14 پیچ FKG2-14L موجود در انبار ۳۲۵,۰۰۰ریال
    شینه نول 18 پیچ FKG2-18L موجود در انبار ۳۹۸,۰۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ FKG2-06S موجود در انبار ۹۷,۰۰۰ریال
    شینه نول4 پیچ کاور دار FKG04L-A موجود در انبار ۷۸,۷۵۰ریال
    شینه نول 10 پیچ FKG2-10S موجود در انبار ۱۳۷,۰۰۰ریال
    شینه نول 6 پیچ کاور دار FKG06L-A موجود در انبار ۱۳۷,۰۰۰ریال
    شینه نول 8 پیچ کاور دار FKG08L-A موجود در انبار ۱۷۴,۰۰۰ریال
    شینه نول 18 پیچ FKG2-18S موجود در انبار ۲۱۴,۰۰۰ریال
    شینه ارت 4 پیچ کاور دار FKG04L-AD موجود در انبار ۱۰۳,۰۰۰ریال
    شینه ارت 6 پیچ کاور دار FKG06L-AD موجود در انبار ۱۴۲,۰۰۰ریال
    شینه ارت 8 پیچ کاور دار FKG08L-AD موجود در انبار ۱۸۳,۰۰۰ریال
    ترمینال باس بار
فیوز مینیاتوری تک فاز
    محصولات شرکت CHINT
    فیوز مینیاتوری دو پل 25 آمپر موجود در انبار ۷۸۰,۰۰۰ریال
    قاب مینیاتوری تک فاز ویکو موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر موجود در انبار ۳,۹۰۰,۰۱۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 50 آمپر موجود در انبار ۴۱۲,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر موجود در انبار ۴۱۲,۰۰۰ریال
    فیوز محافظ جان تک پل+نول32 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-32A) موجود در انبار ۲,۵۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز محافظ جان تک پل+نول 25 آمپر-30میلی آمپر ترکیبی(NB1L-25A) موجود در انبار ۲,۵۳۵,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    فیوز مینیاتوری تک فاز 2 آمپر NSC موجود در انبار ۴۰۶,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 4 آمپر NSC موجود در انبار ۴۰۶,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 6 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز10آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز32 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 40 آمپر NSC موجود در انبار ۳۸۹,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز50آمپر NSC موجود در انبار ۴۴۶,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری تک فاز 63 آمپر NSC موجود در انبار ۴۴۶,۰۰۰ریال
فیوز مینیاتوری سه فاز
    محصولات شرکت CHINT
    فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر در انبار موجود نیست ۱,۲۳۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر موجود در انبار ۱,۲۳۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر موجود در انبار ۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر موجود در انبار ۱,۳۱۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 80 آمپر موجود در انبار ۳,۷۱۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 125 آمپر موجود در انبار ۴,۵۴۰,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 100 آمپر موجود در انبار ۳,۸۷۰,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    فیوز مینیاتوری سه فاز 2 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۲۹۵,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 4 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 20 آمپرNSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 25 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 32 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 40 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۲۷۳,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 50 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۳۷۲,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز 63 آمپر NSC موجود در انبار ۱,۳۷۲,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز100 آمپر موجود در انبار ۳,۶۷۶,۰۰۰ریال
    فیوز مینیاتوری سه فاز125 آمپر موجود در انبار ۴,۳۱۳,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی
شماره ترمینال سایز 2.5 zb5 در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
ترمینال ریلی سایز 2.5 FJ3N موجود در انبار ۲۴,۳۲۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ5N 4 موجود در انبار ۳۵,۱۵۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ6N 6 موجود در انبار ۴۵,۷۹۰ریال
ترمینال سایز 10 FJ10N موجود در انبار ۵۵,۵۷۵ریال
ترمینال ریلی سایز FJ16N 16 موجود در انبار ۱۰۸,۱۱۰ریال
ترمینال ریلی سایز FJ35NE 35 موجود در انبار ۲۲۳,۵۳۵ریال
ترمینال ریلی سایز 50 FJ50 موجود در انبار ۳۷۵,۷۲۵ریال
ترمینال ریلی سایز 70 FJ70 موجود در انبار ۴۹۴,۸۵۵ریال
ترمینال ریلی سایز 95 FJ95 موجود در انبار ۹۵۶,۹۳۵ریال
ترمینال ریلی سایز 150 FJ150 در انبار موجود نیست ۱,۸۲۶,۴۷۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 2.5 FJ2.5B/D موجود در انبار ۱۰۴,۴۰۵ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 4 FJ5N/D موجود در انبار ۱۳۱,۲۹۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 6FJ6N/D موجود در انبار ۱۴۹,۰۵۵ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 10 FJ10N/D موجود در انبار ۱۶۸,۱۵۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 16 FJ16N/D در انبار موجود نیست ۲۲۴,۵۸۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 35 FJ35NL/D در انبار موجود نیست ۳۵۸,۹۱۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 50 FJ50/D در انبار موجود نیست ۱,۲۵۲,۲۹۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 70 FJ70/ND در انبار موجود نیست ۲,۳۳۶,۳۴۰ریال
ترمینال ریلی ارت سایز 95 FJ95/D در انبار موجود نیست ۲,۹۱۶,۵۰۰ریال
بست انتهایی E/FJ موجود در انبار ۲۹,۰۴۰ریال
ترمینال فیوز خور دارای نشان گر FJ-4HESI LED موجود در انبار ۲۲۹,۸۰۵ریال
ترمینال فیوز خورFJ-4HESI موجود در انبار ۱۹۷,۷۹۰ریال
بست انتهای فنری(E/117) موجود در انبار ۲۵,۱۹۰ریال
    لوازم جانبی
    جمپر ترمینال 4 ریلی FBI10-6 در انبار موجود نیست ۲۴۷,۰۹۵ریال
    جمپر FBRN10-5N در انبار موجود نیست ۲۴۵,۵۲۸ریال
    جمپر ترمینال ریلی سایز 6 ریلی FBI10-8 در انبار موجود نیست ۲۶۳,۰۵۵ریال
    جمپر ترمینال ریلی سایز 10 FBI10-10 در انبار موجود نیست ۲۷۸,۳۵۰ریال
    جمپر ترمینال ریلی سایز 16 FBI10-12 در انبار موجود نیست ۷۸۵,۰۳۲ریال
    جمپر ترمینال ریلی سایز 35 FBI10-15 در انبار موجود نیست ۶۶۱,۰۸۰ریال
    رابط بین ترمینال های توزیع تک پل جهت توسعه در انبار موجود نیست ۳۸۰,۰۰۰ریال
بی متال
    محصولات شرکت CHINT
    بی متال 1 تا 1.6 آمپر NR 2-25 G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 1.6 تا 2.5 NR 2-25 G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 2.5 تا 4 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال4 الی 6 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 5.5 تا 8 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 7 تا 10آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 9 تا 13 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 63 تا 80 آمپرNR2-93G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 12 تا 18 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 80 تا 93 آمپر NR2-93G موجود در انبار ۵,۱۶۰,۰۰۰ریال
    بی متال 80 تا 125 آمپر NR2-93G موجود در انبار ۱,۵۰۷,۰۰۰ریال
    بی متال17 تا 25 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۱,۹۳۵,۰۰۰ریال
    بی متال 125 تا 200 آمپر NR2-200G موجود در انبار ۱۶,۴۱۰,۰۰۰ریال
    بی متال 37 تا 50 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
    بی متال 48 تا 65 آمپر NR2-25G موجود در انبار ۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
    بی متال 55 تا 70 آمپر NR2-93G موجود در انبار ۳,۶۱۰,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    بی متال 1 الی1.7 NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 1.6 الی 2.5 NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 2.5 الی 4 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 4 الی 6 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 5.5 الی 8 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 7 الی 10 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 9 الی 13 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 12 الی 18 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 16 الی 24 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 0.1 الی 0.16 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 0.16 الی 0.25 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 23 الی 32 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
    بی متال 0.25 الی 0.4 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 0.4 الی 0.63 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 30 الی 40 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
    بی متال 0.63 الی 1 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۱,۸۳۸,۰۰۰ریال
    بی متال 37 الی 50 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
    بی متال 48 الی 68 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
    بی متال 63 الی 80 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
    بی متال 80 الی 95 آمپر NSC در انبار موجود نیست ۳,۴۲۹,۰۰۰ریال
کنتاکتور
    محصولات شرکت CHINT
    تیغه کنتاکتور زیمنس مدل3RT1926-6A موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت NC7-0911 220V موجود در انبار ۱,۷۵۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت NC7-1211 220V موجود در انبار ۱,۸۱۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت NC7-1811 220V موجود در انبار ۲,۲۶۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت NC7-2511 220V موجود در انبار ۲,۴۷۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 32 آمپر 20 ولت NC7-3211 220V در انبار موجود نیست ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت NC1-4011 220V موجود در انبار ۴,۵۷۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 50 آمپر 220 ولت NC1-5011 220V موجود در انبار ۸,۱۷۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت NC1-6511 220V موجود در انبار ۸,۵۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 95 آمپر 220 ولت NC1-9511 220V موجود در انبار ۱۴,۶۴۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوار 220 ولت CJ19-2511 موجود در انبار ۲,۸۶۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 20 کیلو وار 220 ولت CJ19-3211 در انبار موجود نیست ۳۴,۳۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 25 کیلو وار 220 ولت CJ 19-43 موجود در انبار ۴,۶۲۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 30 کیلو وار 220 ولت CJ19-6321 موجود در انبار ۹,۷۳۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور خازنی 50 کیلووار 220 ولت CJ19-9521 موجود در انبار ۱۳,۲۱۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 115 آمپر 220 ولت NC 2 - 115 موجود در انبار ۱۸,۸۷۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 150 آمپر 220 ولت NC2-150 موجود در انبار ۲۳,۷۱۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 185 آمپر 220 ولت NC2-185 در انبار موجود نیست ۳۴,۸۴۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 225 آمپر 220 ولت NC2-225 در انبار موجود نیست ۳۷,۹۶۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 265 آمپر 220 ولت NC2-265 در انبار موجود نیست ۴۵,۱۸۰,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 330 آمپر 220 ولت (NC2-330) در انبار موجود نیست ۵۹,۹۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی از بالا F4-22 220V موجود در انبار ۷۲۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی از بالا F4-11 220V موجود در انبار ۴۳۵,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۱,۶۶۷,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۱,۷۲۴,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 18 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۲,۱۵۱,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 25 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۲,۳۵۱,۰۰۰ریال
    کنتاکتور32 آمپر220 ولت NSC موجود در انبار ۳,۳۲۵,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 40 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۴,۳۴۶,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 50 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۷,۷۶۱,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 65 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۸,۱۲۲,۰۰۰ریال
    کنتاکتور80 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۹,۷۹۹,۰۰۰ریال
    کنتاکتور 95 آمپر 220 ولت NSC موجود در انبار ۱۳,۹۰۸,۰۰۰ریال
سیم و کابل
سیم برق افشان 0.5*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۹۴۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 0.75*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۱,۳۵۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 1*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۱,۶۸۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 1.5*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۲,۲۵۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 2.5*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۳,۶۵۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 4*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۵,۹۰۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 6*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۸,۹۶۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 10*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ریال
سیم برق افشان 16*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
سیم افشان برق 25*1 مسی الوان در انبار موجود نیست ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ریال
سیم برق مفتولی 16*1 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ریال
سیم برق مفتولی25*1 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
سیم برق مفتولی 35*1 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵۴,۷۵۰,۰۰۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی0.5*2الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱,۷۸۰,۰۰۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی 0.75*2الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲,۵۶۰,۰۰۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی 1*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
سیم برق بند تخت نایلونی 1.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵,۱۷۰,۰۰۰ریال
سیم برق کیسه ای 0.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
سیم برق کیسه ای 0.75*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
سیم برق کیسه ای 1*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳,۹۳۰,۰۰۰ریال
سیم برق کیسه ای1.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵,۵۲۰,۰۰۰ریال
سیم برق کیسه ای 2.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۷,۸۷۰,۰۰۰ریال
سیم برق کیسه ای 4*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 0.75*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳,۴۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان1*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۴,۲۹۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵,۹۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 2.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۹,۴۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 4*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 6*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 10*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 0.75*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۴,۴۵۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1.5*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۸,۳۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان2.5*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 4*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 6*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 10*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 1.5*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 2.5*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 4*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 6*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 10*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان 16*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان 1*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ریال
کابل افشان 1.5*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 2.5*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 4*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 6*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق افشان 10*5 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 2.5*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۹,۹۵۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 4*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 6*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 10*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 4*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 6*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 10*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 2.5*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 4*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتولی 6*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 10*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 16*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 16+25*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق مفتول مسی 16+35*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۹۶,۹۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 10*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 25*2 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 10*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16*4 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16+25*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
کابل برق آلومنیومی 16+35*3 الوان زنجان در انبار موجود نیست ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ریال
کابل کین گراند در انبار موجود نیست ۴۰۰,۰۰۰ریال
کلید اتوماتیک
    محصولات شرکت CHINT
        کلید اتوماتیک تنظیمی
        کلید اتوماتیک تنظیمی40 آمپر NM8-125S/3P40A در انبار موجود نیست ۹,۶۶۱,۵۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی50 آمپر NM8-125S/3P50A در انبار موجود نیست ۹,۶۶۱,۵۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی63 آمپر NM8-125S/3P63A در انبار موجود نیست ۹,۶۶۱,۵۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی80آمپر NM8-125S/3P80A در انبار موجود نیست ۹,۶۶۱,۵۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی100آمپر NM8-125S/3P100A در انبار موجود نیست ۹,۶۶۱,۵۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی125آمپر NM8-125S/3P125A در انبار موجود نیست ۱۱,۵۱۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی160 آمپر NM8-125S/3P160A در انبار موجود نیست ۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک تنظیمی250 آمپر NM8-125S/3P250A در انبار موجود نیست ۱۵,۰۳۹,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک فیکس
        کلید اتوماتیک 50 آمپرفیکس NM1-63S/3P50 در انبار موجود نیست ۵,۵۷۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس NM1-63S/3P63 در انبار موجود نیست ۵,۵۷۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 80 آمپر فیکس NM1-125S/3P80 در انبار موجود نیست ۵,۵۷۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس NM1-125S/3P8100 در انبار موجود نیست ۵,۵۷۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس NM1-125S/3P160 در انبار موجود نیست ۸,۷۲۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس NM1-200S/3P200 در انبار موجود نیست ۸,۷۲۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس NM1-250S/3P250 در انبار موجود نیست ۸,۷۲۱,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس NM1-400S/3P400 در انبار موجود نیست ۲۶,۹۱۹,۰۰۰ریال
        کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس NM1-630S/3P630 در انبار موجود نیست ۳۹,۹۰۶,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
        کلید اتوماتیک تنظیمی
        کلید اتوماتیک فیکس
    محصولات مرلن
    کلید اتوماتیک16آمپر مرلن ژرن موجود در انبار ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
    کلید اتوماتیک25آمپر مرلن ژرن موجود در انبار ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
کلید حرارتی (TERMIC)
    محصولات شرکت CHINT
    کلید حرارتی با دسته گردان0.4 تا0.6 آمپر NS2-25X 0.4-0.63 در انبار موجود نیست ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1 تا 1.6آمپر NS2-25X 1-1.6 موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1.6 تا2.5 آمپر NS2-25X 1.6-2.5 موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان2.5 تا 4 آمپر 4-2.5 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان4 تا 6.6 آمپر 6.3-4 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان6 تا 10آمپر 10-6 NS2-25 موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان9 تا14 آمپر 14-9 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان 13 تا 18آمپر 18-13 GNS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان17 تا 23 آمپر 23-17 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان20 تا 25آمپر 25-20 NS2-25X موجود در انبار ۴,۱۱۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی 25 تا 40 آمپر NS2-80B موجود در انبار ۹,۵۵۰,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی 40 تا 63 آمپر NS2-80B موجود در انبار ۹,۵۵۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی تیپ کوچک NS2-AU11-1NO+1NC موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی تیپ بزرگ NS2-AU11-1NO+1NC موجود در انبار ۱,۳۷۰,۰۰۰ریال
    کنتاکت کمکی کلید حرارتی نصب از رو NS2-AE11-1NO+1NC موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    کلید حرارتی با دسته گردان0.25-0.16 NSC در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.16-0.14 NSC در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.4-0.25 NSC در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان0.63-0.4 NSC در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1-0.63 NSC در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان1.6-1(NSC) در انبار موجود نیست ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان2.5-1.6(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان4-2.5(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان6.3-4(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان10-6(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان14-9(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان18-13(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان23-17(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان25-20(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی با دسته گردان32-24(NSC) موجود در انبار ۳,۹۰۴,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی فشاری40-25 (NSC) در انبار موجود نیست ۹,۰۷۷,۰۰۰ریال
    کلید حرارتی فشاری80-56(NSC) موجود در انبار ۹,۰۷۷,۰۰۰ریال
سیگنال ها و شستی ها
    محصولات شرکت CHINT
    کلید فرمان یکطرفه فلزی(NP2-BD21) موجود در انبار ۳۹۶,۰۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار در انبار موجود نیست ۵۷۷,۵۰۰ریال
    سشتی استپ قارچی موجود در انبار ۳۹۶,۰۰۰ریال
    شستی استارت استپ دوبل موجود در انبار ۶۰۳,۹۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی(NP2-BD33) موجود در انبار ۴۵۱,۰۰۰ریال
    شستی استارت موجود در انبار ۳۵۷,۵۰۰ریال
    سشتی استپ قارچی قفل شو موجود در انبار ۵۸۹,۰۵۰ریال
    شستی استپ موجود در انبار ۳۵۷,۵۰۰ریال
    محصولات شرکت NSC
    چراغ سیگنال LED سبز سالزر (PL16-22D-22MM GREEN) در انبار موجود نیست ۱۹۵,۸۰۰ریال
    شستی استارت مشکی سالزر(SA-AA 1NO BLACK) در انبار موجود نیست ۲۵۷,۴۰۰ریال
    شستی استارت سبزسالزر(SA-AA21 1NO GREEN) در انبار موجود نیست ۲۵۷,۴۰۰ریال
    شستی استپ قرمز سالزر(SA22-AA42 1NC RED) در انبار موجود نیست ۲۵۷,۴۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو(SA22-AS542 1NC RED) در انبار موجود نیست ۴۹۱,۷۰۰ریال
    کلید فرمان یکطرفه سالزر (SA22-AD21 1NO) در انبار موجود نیست ۳۰۲,۵۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه سالزر (SA22-AD33 1NO+1NO) در انبار موجود نیست ۳۶۳,۰۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار(SAA22-AW33M1 GREEN 220V) در انبار موجود نیست ۵۴۳,۴۰۰ریال
    شستی استپ چراغ دار(SAA22-AW34M2 RED 220V) در انبار موجود نیست ۵۴۳,۴۰۰ریال
    چراغ سیگنال ماژولار (SA22-AVM3-GREEN220V) در انبار موجود نیست ۴۵۶,۵۰۰ریال
    استارت استپ دوبل سالزر(SAA22-AL8325-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۴۹۸,۳۰۰ریال
    استارت استپ دوبل چراغ دار سالزر(SAA22-AL8465-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۶۵۴,۵۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو سوئیج دار سالزر(SA22-AS142 1NC RED) در انبار موجود نیست ۶۴۳,۵۰۰ریال
    شستی استارت فلزی مشکی سالزر(SA22-BA21-1NO-BLACK) در انبار موجود نیست ۳۳۸,۸۰۰ریال
    شستی استارت فلزی سبز سالزر(SA22-BA31-1NO-GREEN) در انبار موجود نیست ۳۳۸,۸۰۰ریال
    شستی استپ فلزی قرمز سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) در انبار موجود نیست ۳۳۸,۸۰۰ریال
    استپ امرجنسی فلزی ساده سالزر(SA22-BA42-1NC-RED) در انبار موجود نیست ۳۷۶,۲۰۰ریال
    استپ امرجنسی قفل شو سالزر (SA22-BS542- 1NC RED) در انبار موجود نیست ۵۵۸,۸۰۰ریال
    کلید فرمان یکطرفه فلزی سالزر (SA22-BD21 1NO) در انبار موجود نیست ۳۷۶,۲۰۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی سالزر (SA22-AD33-1NO+1NO) در انبار موجود نیست ۴۲۷,۹۰۰ریال
    شستی استارت چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW33M1 GREEN 220V) در انبار موجود نیست ۵۴۷,۸۰۰ریال
    شستی استپ چراغ دار فلزی سالزر(SAA22-BW34M2 RED 220V) در انبار موجود نیست ۵۴۷,۸۰۰ریال
    چراغ سیگنال ماژولار سبز فلزی (SA22-BVM3-GREEN-220V) در انبار موجود نیست ۶۱۶,۰۰۰ریال
    استارت استپ دوبل فلزی سالزر(SAA22-BL8325-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۵۷۳,۱۰۰ریال
    استارت استوپ دوبل چراغ دار فلزی سالزر (SA22-BW8465-1NO+1NC) در انبار موجود نیست ۶۶۳,۳۰۰ریال
    کاور ژله ای شستی سالزر ( (IP COVER PUSH BUTTONS(ROND) در انبار موجود نیست ۴۹,۵۰۰ریال
    کاور شستی دوبل سالزر ( IP COVER DOUBLE PUSH BUTTON) در انبار موجود نیست ۹۶,۸۰۰ریال
    کنتاکت بسته شستی سالزر (SA-PBE10NO-GREEN) در انبار موجود نیست ۱۲۲,۶۵۰ریال
    کلید فرمان دو طرفه فلزی سالزر (SA22-AD33-1NO+1NO) در انبار موجود نیست ۴۲۷,۹۰۰ریال
    کنتاکت بازشستی سالزر (SA-PBE10NC-REED) در انبار موجود نیست ۱۲۲,۶۵۰ریال
فن و دریچه فن تابلویی
دریچه فن(106*106)سالزر(ZL-801) در انبار موجود نیست ۵۰۰,۵۰۰ریال
دریچه فن(116*116)سالزر(ZL-802) در انبار موجود نیست ۵۰۰,۵۰۰ریال
دریچه فن(148.5*148.5)سالزر(ZL-803) در انبار موجود نیست ۶۸۰,۹۰۰ریال
دریچه فن(204*204)سالزر(ZL-804) در انبار موجود نیست ۱,۱۶۰,۵۰۰ریال
دریچه فن(255*255)سالزر(ZL-805) در انبار موجود نیست ۱,۶۸۱,۹۰۰ریال
دریچه فن(320*320)سالزر(ZL-806) در انبار موجود نیست ۲,۶۲۲,۴۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(204*204)سالزر (CT-205) در انبار موجود نیست ۱,۴۰۱,۴۰۰ریال
دریچه فن تبدیلی(255*255)سالزر (CT256) در انبار موجود نیست ۲,۰۲۲,۹۰۰ریال
ترموستات فن0تا60 درجه(KTS011) در انبار موجود نیست ۶۷۱,۰۰۰ریال
ترموستات هیتر 0تا60 درجه(KTO011) در انبار موجود نیست ۶۷۱,۰۰۰ریال
ترموستات هیتر -فن0تا60 درجه(ZR011) در انبار موجود نیست ۱,۵۶۲,۰۰۰ریال
ترموستات اتاقی20-تا60 درجه(NTL8000) در انبار موجود نیست ۲,۲۰۳,۳۰۰ریال
هایگرواستارت( رطوبت سنج) در انبار موجود نیست ۳,۸۰۳,۸۰۰ریال
لوازم اندازه گیری
مولتی متر تابلویی صانت موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
ولت متر تابلویی صانت موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
آمپر متر تابلویی صانت موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
تایمرها و رله های حفاظتی
کنترل بار28الی52آمپرصانت موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
کنترل بار 12الی20 صانت موجود در انبار ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
تایمر 0الی60 ثانیه صانت در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
تایمرتایمر 0الی30ثانیه صانت در انبار موجود نیست ۸۰۰,۰۰۰ریال
لیمیت سوئیچ
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار(YBLX- ME/ 8104) موجود در انبار ۱,۲۸۷,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه قرقره دار تنظيمي(YBLX- ME/ 8108) موجود در انبار ۱,۴۲۴,۵۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه تنظيمي ميله اي(YBLX- ME/ 8107) موجود در انبار ۱,۴۲۴,۵۰۰ریال
ليميت سوئيچ قرقره فشاري مستقيم(YBLX- ME/ 8112) موجود در انبار ۱,۲۸۷,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني با نوك پلاستيكي(YBLX- ME/ 8166) در انبار موجود نیست ۱,۰۱۲,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ آنتني تمام فنر(YBLX- ME/ 8101) در انبار موجود نیست ۱,۰۱۲,۰۰۰ریال
ليميت سوئيچ فشاري قرقره دار(YBLX - CK/ M 102) در انبار موجود نیست ۳,۰۱۹,۵۰۰ریال
ليميت سوئيچ دو طرفه(YBLX - CK/ M115) در انبار موجود نیست ۳,۰۱۹,۵۰۰ریال
ليميت سوئيچ يك طرفه(YBLX - CK/M 121) در انبار موجود نیست ۳,۰۱۹,۵۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 HL) در انبار موجود نیست ۱,۰۱۲,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قابل تنظيم(YBLXW- 6 / 11 BZ) در انبار موجود نیست ۱,۰۱۲,۰۰۰ریال
ميكرو سوئيچ قابدار قرقره اي دسته بلند(YBLXW- 6 / 11 CL) در انبار موجود نیست ۹۵۷,۰۰۰ریال
بست کمربندی
بست کمربندی 10 سانتی متری عرض 2.5 میلیمتر NSC موجود در انبار ۵۵,۰۰۰ریال
بست کمربندی 15 سانتی متری عرض 2.5 میلیمتر NSC موجود در انبار ۸۸,۰۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 2.5 میلیمتر NSC موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰ریال
بست کمربندی 15 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC موجود در انبار ۱۶۴,۰۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC موجود در انبار ۲۲۳,۰۰۰ریال
بست کمربندی 25 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC موجود در انبار ۲۷۱,۰۰۰ریال
بست کمربندی 30 سانتی متری عرض 3.6 میلیمترNSC موجود در انبار ۲۹۴,۰۰۰ریال
بست کمربندی 37 سانتی متری عرض 3.6 میلیمتر NSC موجود در انبار ۴۴۱,۰۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC موجود در انبار ۲۹۲,۰۰۰ریال
بست کمربندی 25 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 30 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۴۵۶,۰۰۰ریال
بست کمربندی 35 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۵۲۵,۰۰۰ریال
بست کمربندی 40 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۷۱۲,۰۰۰ریال
بست کمربندی 45 سانتی عرض 4.8 میلیمتر NSC موجود در انبار ۸۲۵,۰۰۰ریال
بست کمربندی 50 سانتی متری عرض 4.8 میلیمتر NSC موجود در انبار ۹۶۱,۰۰۰ریال
بست کمربندی 20 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۵۶۲,۰۰۰ریال
بست کمربندی 30 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۹۱۸,۰۰۰ریال
بست کمربندی 40 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
بست کمربندی 55 سانتی متری عرض 7.6 میلیمتر NSC در انبار موجود نیست ۱,۹۳۱,۰۰۰ریال
لوازم هشدار دهنده
لوازم جانبی تابلو
کلید و پریز (صنعتی)
محصولات بانک خازنی
اسکلت فلزی تابلو برق